Verzorging

Verzorging.

Op de wisselpunten is verzorging mogelijk. Op de aangegeven punten staat water. Op de wisselpunten is het mogelijk gebruik te maken van een (mobiel) toilet. Uiteraard is het verstandig om primair voor de eigen verzorging te zorgen. Indien een loper/team  de wedstrijd niet kan vervolgen dan dient dit bij het eerstvolgende wisselpunt aan de organisatie te worden gemeld.

Zowel de estafettelopers als de ultralopers worden begeleid door een fietser. Deze fietser kan de loper voorzien van water, sportdrank, vaste voeding etc. die door het team / de ultraloper zelf wordt meegenomen. De organisatie heeft bovendien op de wisselpunten verzorging klaarstaan voor de ultralopers.  Bij elk estafettewisselpunt staat op de tafel het volgende voor de ultralopers klaar; cola, sportdrank, water, chips, Tuc-jes, bananen en sinaasappels. Deze verzorging is alleen bedoeld voor de deelnemers aan de ultraloop. De estafette-teams hebben de mogelijkheid om in hun begeleidende vervoer de extra verzorging mee te nemen. Het water op de wisselpunten is uiteraard voor iedereen. 

 
Medische Verzorging.
 
Medische ondersteuning vanuit de organisatie beperkt zich uitsluitend tot de aanwezigheid van twee Rode Kruisbussen die onderweg waar nodig medische assistentie verzorgen. Ieder team /ultraloper krijgt het telefoonnummer van de organisatie voor calamiteiten. Vandaar uit wordt het contact met het Rode Kruis gezocht. Met het aanbod tot deze medische ondersteuning aanvaart de organisatie echter geen verantwoordelijkheid en vrijwaart het team dan wel de deelnemer de organisatie dan ook bij voorbaat. Ook bij calamiteiten zoals schade of pech zal de organisatie op verzoek ondersteuning verlenen voor zover dit tot de mogelijkheden behoort en zal zij hierbij naar beste kunnen handelen. Ook hierbij geldt dat na verzoek tot ondersteuning de organisatie gevrijwaard blijft van elke vorm van aansprakelijkheid.
 
 

Sponsoren

   


 
 
 

Partners

  

 
 
 
 

Snel naar >