Algemene informatie

De Zuiderzeestraatweg-run is een uniek loopevenement op zaterdag 14 april 2018 over de historische route van de Zuiderzeestraatweg uit 1830. De prestatieloop is 63,2 km lang. De start is bij Hoevelaken en de finish in  Wezep. 

 
Estafetteloop.
Een estafetteteam bestaat uit maximaal 8 lopers. Elke loper wordt tijdens zijn/haar etappe begeleid door minimaal 1. Deze fietser kan één van de andere teamleden zijn.  Voor het vervoer tijdens de wedstrijd is het team zelf verantwoordelijk. Per team worden opeenvolgende startnummers verstrekt. De loper van de eerste etappe draagt het laagste nummer. De loper van de laatste etappe draagt het hoogste nummer. Er wordt gelopen op nummervolgorde.
 
Voorbeeld: Team 1 met 8 lopers krijgt de startnummers 1 t/m 8 en team 12 met 5 lopers krijgt de startnummers 121 t/m 125. 
De wissels gebeuren op de aangegeven vaste wisselpunten d.m.v. aantikken. Voor teams die oefenen voor de Ropa-run geldt dat de onderlinge kleine wissels onderweg tijdens de etappe kunnen plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit kleine wisselen zonder de andere deelnemers en het verkeer te hinderen. De grote wissel gebeurt op de vaste wisselpunten.
De laatste 500 meter tot de finish van de laatste etappe wordt gelopen door alle lopers van het team. Bij de overige etappes is meelopen niet toegestaan.
De estafettelopers worden begeleid door een fietser die herkenbaar is doordat deze een reflecterend hesje draagt en voor de loper fietst. De fietser is in het bezit van een gedetailleerde routebeschrijving. Het koppel fietser en loper gedraagt zich als normale weggebruiker en fietst/loopt aan de rechterzijde van de weg. Alleen daar waar het is aangegeven mag aan de linkerzijde van de weg worden gefietst/gelopen.
 
Sololoop.
Sololopers krijgen een decimaal startnummer uitgereikt. De 1ste sololoper draagt startnummer 10. De 2de sololoper draagt startnummer 20, en zo verder. Sololopers wisselen niet, maar kunnen wel gebruik maken van de verzorgingsposten onderweg. Het is aan te raden om primair zelf voor verzorging te zorgen. Ook de sololoper wordt door een fietser begeleid.   
 
Bepaling startvolgorde.
Om de juiste startvolgorde te bepalen wordt na de inschrijving gevraagd om de gemiddelde loopsnelheid van het team op te geven. Deze dient uiterlijk op 2 april 2018 bij de organisatie schriftelijk bekend te zijn. Ook wordt gevraagd naar een schatting van de eindtijd. 
De solopers zullen gezamenlijk starten om 8:30 uur starten. Vanaf 9:00 volgt de afzonderlijke start van de teams. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat het team met de laagste gemiddelde snelheid als eerste van start gaat. De starttijd wordt in de laatste week voor wedstrijddag aan de contactpersoon doorgegeven.
 

Extra voorwaarden verkeersveiligheid.

Het verkrijgen van nodige vergunningen van de 8 gemeenten die door de Zuiderzeestraatweg-run worden doorkruist, kost veel moeite. Het grootste zorgpunt is de verkeersveiligheid. Verschillende gemeenten hebben aangegeven streng toe te zien op de naleving van de verkeersregels door de deelnemers en de volgers in de auto’s/bussen/motors. Met name op het gebruik van fietspaden door gemotoriseerde voertuigen, het negeren van rood licht en het negeren van de signalering bij spoorwegovergangen zal streng worden toegezien.

De organisatie zal samen met de gemeenten toezien op de naleving van de regels. Indien een overtreding wordt geconstateerd krijgt het team een tijdstraf. De eerste overtreding is 5 minuten. De tweede overtreding is 10 minuten. De derde en volgende overtreding is telkens een straf van 15 minuten. Voor de duidelijkheid, na 3 overtredingen heeft het team een tijdstraf van 30 minuten gekregen. De tijdstraf(fen) wordt bij de uiteindelijke finishtijd opgeteld.  Tijdens de wedstrijd wordt aan uw teamcaptain de constatering en de bijbehorende tijdstraf doorgebeld. Een team wordt niet uit de wedstrijd gehaald. De controleurs zijn zichtbaar aanwezig en geven de overtredingen aan de wedstrijdleider door. De organisatie verwacht een volwassen gedrag van alle deelnemers. Het evenement heeft een goede naam en laten we dit met elkaar zo houden.

De wedstrijd wordt op een drukke zaterdag gehouden en doorkruist verschillende dorpskernen. Veiligheid voor u en andere weggebruikers is van groot belang.

 

Sponsoren

   


 
 
 

Partners

  

 
 
 
 

Snel naar >